Cenovnik

CENOVNIK USLUGA SGAO MARIĆ

1. Ginekološki pregled 2 000 din
2. Ginekološki pregled kontrolni 1 500 din
3. Ginekološki UZ pregled vaginalnom ili abdominalnom sondom 2 500 din
4. UZ pregled utvrdjivanja trudnoće 2 500 din
5. UZ pregled color dopler 3 000 din
6. UZ praćenje trudnoće 3 000 din
7. 4D UZ pregled 7 000 din
8. PAPANICOLAOU test 2 000 din
9. Kolposkopski pregled 2 000 din
10. UZ pregled dojke 3 000 din
11. UZ pregledspecijalistički konsultativni 3 000 din
12. Pregled specijalistički konsultativni 3 000 din
13. Usluga uzimanja brisa 300 din
14. Uzimanje brisa sa analizom 1 000 din
15. Bris vaginalni i cervikalni sa analizom 2 000 din
16. Ginekološki komplet (UZ, PAPA, KOLPO, PREGLED) 6 000 din
17. Sistematski pregled (UZ, PAPA, KOLPO, PREGLED, UZ DOJKE) 8 000 din
18. Aplikacija spirale I UZ provera 4 000 din
19. Extrakcija spirale 3 000 din
20. Polypectomia 6 000 din
21. Biopsija sa PH proverom 12 000 din
22. Explorativna kiretaža 6 000 din
23. PH provera 6 000 din
24. Vaporizacija kondiloma I stepena 8 000 din
25. Vaporizacija kondiloma II stepena 10 000 din
26. Vaporizacija kondiloma III stepena 12 000 din
27. CTG (kardiotokografija) 2 000 din
28. Incizija Bartolinijeve žlezde 6 000 din
29. Lečenje grlića RT (radio talasi) 12 000 din
30. Konsultacija 1 500 din
31. Psiho-fizička priprema trudnica za porodjaj (1 čas – 1h) 3 000 din
32. Aplikovanje pesara 3 000 din
33. Kontrola pesara 2 000 din
34. UZ pregled blizanačke trudnoće 4 000 din
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA, POSLODOVAC ZADRŽAVA PRAVO IZMENA CENA!
S POŠTOVANJEM,
ORDINACIJA MARIĆ