CENOVNIK USLUGA SGAO MARIĆ

1. Ginekološki pregled

3 000 din

2. Ginekološki pregled kontrolni

2 500 din

3. Ginekološki UZ pregled vaginalnom ili abdominalnom sondom

3 000 din

4. UZ pregled utvrdjivanja trudnoće

3 000 din

5. UZ pregled color dopler

4 000 din

6. UZ praćenje trudnoće

4 000 din

7. 4D UZ pregled u trudnoći

8 000 din

8. PAPANICOLAOU test

2 000 din

9. Kolposkopski pregled

2 000 din

10. UZ pregled dojke

3 000 din

11. UZ pregledspecijalistički konsultativni

3 000 din

12. Pregled specijalistički konsultativni

3 000 din

13. Usluga uzimanja brisa

300 din

14. Uzimanje brisa sa analizom

1 000 din

15. Bris vaginalni i cervikalni sa analizom

2 000 din

16. Ginekološki komplet (UZ, PAPA, KOLPO, PREGLED)

7 000 din

17. Sistematski pregled (UZ, PAPA, KOLPO, PREGLED, UZ DOJKE)

9 000 din

18. Aplikacija spirale I UZ provera

5 000 din

19. Extrakcija spirale

4 000 din

20. Polypectomia

8 000 din

21. Biopsija sa PH proverom

15 000 din

22. Explorativna kiretaža

8 000 din

23. PH provera

7 000 din

24. Vaporizacija kondiloma I stepena

8 000 din

25. Vaporizacija kondiloma II stepena

10 000 din

26. Vaporizacija kondiloma III stepena

12 000 din

27. CTG (kardiotokografija)

2 000 din

28. Incizija Bartolinijeve žlezde

7 000 din

29. Lečenje grlića RT (radio talasi)

15 000 din

30. Konsultacija

2 000 din

31. Psiho-fizička priprema trudnica za porodjaj (1 čas – 1h)

3 000 din

32. Aplikovanje pesara

4 000 din

33. Kontrola pesara

3 000 din

34. UZ pregled blizanačke trudnoće

5 000 din

35. 4D UZ blizanačke trudnoće

10 000 din

36. Chlamydia bris

2 000 din

37. Mycoplasma i ureaplasma brisevi

3 000 din

38. 4D UZ pregled

5 000 din

39. Ginekološki pregled, papa test, kolposkopski pregled

5 000 din

40. Specijalistički pregled sa UZ pregledom

5 000 din

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA, POSLODOVAC ZADRŽAVA PRAVO IZMENA CENA!

S POŠTOVANJEM,
ORDINACIJA MARIĆ